Tjelden på taket!

Tjelden har returnert til realfagsbygget!
Vår kjære taktjeld har slått seg ned igjen, og det ryktes om at de første eggene er lagt, og rugingen er i gang!

Hva er en Tjeld?
Tjeld (Haematopus ostralegus) er en vadefugl i gruppa tjelder og er en karakterfugl for kystområder rundt om i Europa. Den største konsentrasjonen av tjeld i Europa fins i Vadehavet ved Nordsjøen og i tilgrensende landregioner.

Følg den spennende utviklingen via kameraet på taket, der det også oppdateres på de sise nyhetene fra reiret!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *