Generalforsamling – En oppsummering

Generalforsamlingen ble gjennomført med stor suksess, med stor deltakelse fra tidligere og nye medlemmer.

Hovedsakene for møtet var valg av nytt styre, og det ble som følger:

Leder: Pia Ve Dahlen
Nestleder: Magnus Svendsen Nerheim
Sekretær: Charlotte B. Ahlers
Økonomiansvarlig: Ynghild Gilje Storhaug
PR-sjef: Shona M. Hugøy
Arrangementssjef(er): Signe Ellingsen og Cecilie Eliassen

I tillegg ble det informert om BFU og BFUs arbeid fremover, og planene for høsten, disse inkluderer blant annet planer om flere festligheter, filmkvelder, temakvelder, spillekvelder, akvarietur med mer!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *