BFU inviterer til Marin Aften!

Fredag 12. november inviterer BFU alle interesserte til en akvatisk aften i biobyggene.

Johanna Fall kommer og snakker om sitt fantastiske tokt nordover, hvor hun fikk oppleve bl.a hvalross, spekkhuggere og hval på nært hold.

Jeppe Kolding har bakgrunn innenfor fiskeri og vil snakke om fiskeriforvaltningens historie, og hvordan den påvirker fattige småskalafiskere i 3. verdens land.

Eller som han så fint selv sa det:
“Jeg vil snakke om vår “Tragedy of our legacy”, nemlig hvordan våres teoretiske begrepsverden om hvordan man fisker mest rasjonelt, ikke har samsvar med de biologiske krefter og prinsipper som fisk lever under. ”

Etterpå åpner vi for debatt rundt temaet.

There will be pizza, ølsalg og mye kos.

Vel møtt!

Facebook link

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *