Masteruken 2011!

Onsdag 16. og torsdag 17. mars arrangerer de forskjellige fakultetene på Mat-Nat masteruke! Her får interesserte vite “alt” man trenger å vite om en potensiell mastergrad, samt mulighet til å snakke med de ulike forskergruppene om potensielle oppgaver eller generelt om de har en oppgave som kan passe for deg!

Info hentet fra infosiden for Masteruken:

—-

Hva er et masterstudium? Hvilke masterprogram kan du velge? Hvordan skal du søke opptak, og hva er opptakskravene? Hvordan er det å være masterstudent?

MN-fakultetet arrangerer for første gang en MASTERUKE i vår! Vi ønsker å presentere for deg bredden i våre masterprogram og hvilke muligheter du har. Dette er en god anledning til å stille spørsmål om masterstudie og hvordan du kommer deg dit. I tillegg til mastermøter på instituttene, vil vi ha et fellesarrangementet på onsdag 16.mars.

Mastermøter på instituttene
Alle institutter ved MN-fakultet arrangerer informasjonsmøter om sine masterprogram i løpet av masteruken. Informasjonsmøtene er opne for alle interesserte og nysgjerrige.

1400 – 1700 Biologi, Bio byggene

—–

Onsdag 16. mars 2011 er Masterdagen. Dette fellesarrangement er en del av fakultetets Masteruke. Fokuset vårt på masterdagen er rettet mot overgangen fra bachelor- til masterstudier og mangfoldet av studiemuligheter på masterprogrammene våre.

Vi har lagt opp til et interessant og informativt program med presentasjoner, ”Spørretorg” og ”Søknadshjelp” i løpet av dagen. I tillegg vil det bli matservering og en Mastermind-turnering. Alt sammen foregår på Realfagbygget.

Hovedmålgruppen for arrangementet er bachelorstudenter i fjerde og sjette semester, men også andre studenter ved fakultetet vil finne informasjon og inspirasjon til å gå videre til masterstudier. Studenter fra andre fakulteter og læresteder er hjertelig velkommen til å delta i alle møter og arrangementer, og til å utforske muligheter for masterstudier ved MN-fakultet.

Program for Masterdagen (16. mars)

Realfagbygget Auditorium 1

1015 – 1025  Åpning av masterdagen
v/Eli N. Høie, studiesjef ved MN-fakultetet.

1025 – 1040 Hvorfor er masterstudenter viktig for oss og hva kan vi tilby dem?
v/Dag Rune Olsen, dekan ved MN-fakultetet.

1040 – 1130  Masterstudenter i prosjekt og som fremtidige forskere
v/Einar Svendsen, forskningsdirektør ved Havforskningsinstituttet

1130 – 1145 Fra bachelor til master: Opptakskrav, regler, rettigheter, frister
v/studiekonsulent

Vrimlearealet i første etasje kl. 1130-1400

“Spørretorg” Her kan du møte masterstudenter og studieveiledere dersom du har spørsmål om masterstudier generelt.

“Søknadshjelp” Du vil få svar på alt du lurer på i forbindelse med søknadsprosessen og hjelp til å søke i Søknadsweb.

Mastermind-turnering med finale ca. kl. 1400

Posterpresentasjoner med informasjon om mastertilbudet, om opptakskrav og mastermøtene ved instituttene.

Vi serverer vårruller til alle som deltar på Masterdagen.

Realfagsbygget, Auditorium 2

1315 – 1340 Mitt liv som masterstudent – Har man et liv? / My life as a masterstudent
Studentpresentasjoner

1345 – 1400 From Exchange Student to Master student – Deadlines, regulations, requirements
Study counsellors

—-

Les mer

English short version

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *