Generalforsamling

Styret kaller inn til Generalforsamling i BFU torsdag 13. mai 2011 kl 1600 i et grupperom i u.etg på Realfagsbygget.

No nærmar det seg semester slutt og det er påtide med generalforsamling i BFU. Agendaen for møtet er:

* vedtak av statuttar,
* info om økonomisk situasjon,
* korleis DU synst semesteret har gått
* val av nytt styre.

Alle stillingane til styret er open for val.
Ledar: Hovudansvar for BFU og kontakt med instituttet. Må ha vært med i BFU minst eit år
Nestledar: Ledarens høgre hand. (Sekretær)
PR-sjef: BFU’s ansikt utad. Lage plakatar, promotere på forelesningar, sende ut mail ved arrangement, generelt sørge for oppmerksomhet og blest.
Økonomiansvarlig: Pengedoktor. Holde BFUs regnskap i orden. Hente inn økonomisk støtte frå instituttet. Oppteljing av kassabeholdning før og etter fest.
Festsjef/Arrangementsansvarlig: Innkjøp av festartiklar og drikkevarer. Ansvar for pynting og reservasjon av lokalar og liknande.

For at styret skal funke må alle som stiller til val vera innstilt på å gjere eit ekstra tiltak og stå på når det trengst. Tenk på om du har lyst til å stille til val og forbered ein god tale slik at DU vin valet viss du skulle få konkurrentar.

Eventuelle spørsmål kan rettes via kontaktskjema.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *