Generalforsamling; en oppsummering!

Generalforsamlingen til BFU ble holdt torsdag 12. mai kl 1600 i grupperommet under kantina på Realfagsbygget.
Følgende saker ble behandlet:

– Vedtak av statutter: Statuttene ble enstemmig vedtatt.
– Info om økonomisk situasjon
– Hvordan semesteret har gått, og hvordan vi skal forbedre oss til neste år
– Valg av nytt styre: Følgende ble valgt inn i styret for H2011:

Leder: Shona Mhari Hugøy
Nestleder: Jeanette Gramstad
Økonomiansvarlig: Ole Petter Nordbø
PR-ansvarlig: Tara Helén Dowling
Arrangementsansvarlig: Maria Åkre (med Kristoffer Nordbø som medhjelper).

Vi ønsker det nye styret lykke til i semesteret som kommer!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *