Velkommen til generalforsamling

Sakslisten for generalforsamlingen

Generalforsamling BFU vår 2015

07.05.2015

Møteleder: Roymond Olsen
Referent: Margot Nyeggen

– Velkommen
– Godkjenning av saksliste og saker til eventuelt
– Semestermelding
– Økonomi
– Orientering om Biologisk fagutvalg og vervene som er på valg
– Valg av nytt styre
– Visjoner for neste semester
– Eventuelt

3. Semestermelding

Dette har vært et veldig aktivt semester for BFU.
Uke 6: Vi var invitert på lan med fagutvalget for informatikk (FUii) hvor vi stillte med et par stykker
Uke 7: Foredrag med Amy Eycott
Uke 10: BFU stillte med studenter til stand på fagdagen, og arrangerte foredrag “Fra student til forskningsdirektør”
Uke 11: Årets hyttetur var en stor suksess
Uke 12: Fest med Heliks og Mire samt STIM
Uke 14: Biologisk karrieredag, Quiz med BFU, mire og STIM
Uke 15: BFU stillte med studenter til stand på elevkvelden til Ent3r
Uke 17: BFU var invitert til arrangement med Mire, til foredrag hos molekylærbiologisk fagutvalg og hadde et stafettlag på Bergen City Marathon
Uke 18: BFU arrangerte tur over Vidden.

4. Økonomi

Kva har pengane blitt brukt på
Til å byrja med var mesteparten av pengane fysisk i kassen. Frå der vert 13 514,- kr overført til kontoen, mens 2001,- kr vert liggjande att i kassen. Dette var for å få eit system som liknar det ein finn i butikken. Det blei og refundert totalt 6496,6 kr frå Bunnpris til BFU. Det har blitt arrangert fleire presentasjonar kvar øl og snacks var kjøpt inn til. Ved ulike anledningar blei det totalt kjøpt inn 3652,9 kr i drikkevarer og diverse snacks. Overskotet frå desse arrangementa blei overført inn på kontoen, slik at det framleis var 2001,- kr i kassen. Den årlege hytteturen blei og arrangert. Den kosta 9100,- kr, kvar 2500,- var depositum. I tillegg vert det nytta 6169,28 kr på mat og diverse til turen. Hytteturen blei og delvis sponsa av dei reisande. Totalt 30 stk. reiste og betalte inn 150,- kr kvar. Det gjer ein totalsum på 4500,- kr frå dei reisande.
BFU valde å bruke pengar på ein roll-up, altså eit opptrekkbart banner. Den blei nytta på karrieredagar, og kan fint nyttast til andre anledningar seinare. Den kosta 1550,- kr. BFU melda seg og på stafett. Denne er sponsa av bioCeed, men per 29.04.2015 har pengane ikkje kommen att på kontoen. Dette er grunna av at økonomiansvarleg i BFU ikkje har fått tid til å sende e-post med kvitteringane. Det blei betalt totalt brukt 4665,- kr på dette. BFU la og ut pengar for Biologisk Karrieredag, totalt 1367,31 kr, som skal komme att.

Totalsum per 29.04.2015
Summa summarum kan ein seia at det blei nytta 30 581,4 kr, og BFU fekk inn 30 582,4 kr. Det gjer at per 29.04.2015 er det 1,- kr att på konto.

Pengar som skal komme att og verdiar
Det skal komme pengar tilbake på konto frå tidlegare nemnde BFU og Biologisk Karrieredag, ein totalsum på 6032,3 kr. I tillegg er det ein kritliste som no er på 1200,- kr. Det vil seia at det totalt skuldast 60 øl frå diverse personar frå diverse arrangement. Lagerbestanden har ein verdi på 2355,- kr. Den er beståande av øl, cider, kasser og pant. Det er i tillegg 2001,- kr i kassen

Ulikskap frå i fjor til i år
Det er dette som utgjer skilnaden frå det som er på kontoen i år kontra i fjor. Det var 17 141,- totalt i fjor totalt i verdier.

5. Orientering om Biologisk fagutvalg (BFU) og vervene som er på valg

BFU er bindeleddet mellom biologistudentene på bachelornivå ved UiB og instituttet/fakultetet. BFU er en selvstendig studentorganisasjon som skal drives på frivillig basis. Oppgaven til BFU er å skape et sosialt nettverk for studentene via sosiale og faglige arrangementer.

Leder: Overordnet ansvar for resten av styret samt hovedkontaktperson i BFU
Nestleder: Leders venstre hånd. Arbeidsoppgavene avhenger av hva lederen delegerer
Arrangement-ansvarlig: Ansvarlig for det praktiske rundt arrangementer, alt fra innkjøp av øl til å skaffe frivillige til rigging av rom
PR-ansvarlig: Ansvarlig for BFU sine public relations (PR). Dette inkluderer å lage facebook-arrangementer, drifte nettsiden (bfu.uib.no), instagram og å lage plakater for arrangementer. Styremedlemmet får hjelp av frivillige til de fleste av disse oppgavene.
Økonomiansvarlig: Ansvaret for BFU sin økonomi

Navn på verv og oppgaver kan forandres av det sittende styret, så hvis du f.eks søker som økonomiansvarlig kan du få ansvar for flere ting enn kun økonomi hvis dette er ønskelig.

Mer informasjon på nettsiden vår bfu.uib.no

7. Visjoner for neste semester

Neste semester planlegges det så langt to foredrag, ett om otolitter og et om tumorbiologi. I tillegg vil det være et foredrag med en kjent forsker 22. Mai med øl og mingling.

I tillegg til dette arrangerer BFU hvert år et maskeradeball som har blitt en stor hit på matnat generelt sett, og er BFU sin hovedinntekt.

Andre mulige arrangementer (Opp til det påtroppende styret) er
Paintball
Lazertag
FIsketur
Shuffleboard
Fester
Latinkurs

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *