Generalforsamling – still til valg!

Da er det på tide med generalforsamling for Biologisk Fagutvalg! Alle biologi bachelorstudenter er velkommen, medlem i BFU eller ei!

Det kommer til å bli en gjennomgang av årets semester både faglig, sosialt og økonomisk. Vi skal også avholde valg for det nye styret av BFU for våren 2016. Vervene det kan stilles til er:

– Leder
– Nestleder
– PR-ansvarlig
– Arrangementansvarlig
– Økonomiansvarlig

Rekkefølgen på dagen vil være omtrentlig:

1. Velkommen
2. Godkjenning av saksliste og saker til eventuelt
3. Semestermelding
4. Økonomi
5. Orientering om BFU og vervene som er på valg
6. Valg av nytt styre
7. Visjoner for neste semester
8. Eventuelt

Vi ønsker dere vel møtt og håper på at flere stiller til valg!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *