Nye statutter, nytt styre, nytt år

Under generalforsamlingen høst 2015 ble det vedtatt nye statutter for BFU:

§ 4 Styret

1. Styret i BFU skal bestå av seks (6) personer. Vervene er leder, nestleder, økonomiansvarlig, sosialarrangementsansvarlig, faglegarrangementansvarleg og PR-ansvarlig

§ 8 BFU har ansvaret for å arrangere minst to (2) sosiale arrangement og to (2) faglige arrangement. Minst ett (1) av de sosiale arrangementene må være alkoholfritt.

 

Det ble også valgt et nytt styre for våren 2016:

BFUs styre for våren 2016! Fra høyre: Hans Anders, Ole, Silje, Ingvild, Marie og Stein. Foto: Martine R. Solås

 

 

 

 

 

 

 
Leder: Marie Hauso
Nestleder: Ole Bjørnstad
Sosial arrangementansvarlig: Silje Stornes
Faglig arrangementansvarlig: 
Stein Skoglund Skåtøy
PR-ansvarlig: Ingvild Sundal Joys
Økonomiansvarlig: Hans Anders Thorsen Stokkeland

 

Nytt år, nye muligheter:

Fjorårets styre ønsker det nye masse lykke til med alle oppgavene, og ikke minst BFUs medlemmer og alle studenter lykke til med studier og hverdagen i 2016!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *