Om BFU

Om Biologisk Fagutvalg

I BFU sine statutter står dette:

“BFU skal være bindeleddet mellom biologistudentene på bachelornivå ved UiB og instituttet/fakultetet de er underlagt. BFU skal også gjøre sitt beste for å inkludere alle biologistudenter på bachelornivå ved UiB i et sosialt nettverk som vil sørge for sosiale of faglige arrangement. Alt overskudd fra slike arrangement eller liknende skal falle medlemmene til gode.

Link til statutter: http://bfu.uib.no/?page_id=320

Biologisk fagutvalg, BFU, er et politisk organ innen universitetet i Bergen. BFU sin rolle, som statuttene fastslår, er å være et bindeledd mellom studentene som studerer biologi under universitetet i Bergen og instituttet. BFU videreformidler ønsker, idéer, spørsmål og andre forespørsler fra studenter til instituttet. I tillegg er BFU representert i ei rekke forskjellige utvalg/styrer på institutt og fakultetsnivå. Dette er for å sikre at biologistudentenes stemmer blir hørt.

Likevel er Biologisk Fagutvalg også mye mer! BFU er en sosial arena for alle biologistudenter. BFU arrangerer gjennom høst og vårsemester en rekke arrangement med ulik grad av faglige undertoner. Ofte arrangeres dette i samarbeid med andre fagutvalg, noe som åpner for muligheter til å bli kjent med andre bachelorstudenter. Formålet er å styrke både det faglige og sosiale miljøet, og er en av BFU sine viktigeste mål.