Styret

Styret

 • Leder: Ingvild Sundal Joys
 • Nesteleder: Sondre Olai Spjeld 
 • PR-ansvarlig: Maren Stien Johansen
 • Sosial arrangementansvarlig: Helle Skjærpe
 • Faglig arrangementsansvarlig: Kim Andre Wiesner 
 • Økonomiansvarlig: Astrid Fredriksen

Styret sine oppgaver

 • Leder: Har hovedansvar for kontakt med instituttet og ha overordnet ansvar for de andre i styret og deres arbeid
 • Nestleder: Skal bistå leder i hans/hennes oppgaver
 • PR-ansvarlig: Skal være BFU sitt ansikt utad
 • Økonomiansvarlig: Har ansvar for BFU sin økonomi
 • Faglig-Arrangementsansvarlig: Har ansvar for arrangement med faglig innhold
 • Sosial-Arrangementsansvarlig: Har ansvar for sosiale arrangement