Tagged: valg

0

Velkommen til generalforsamling

Sakslisten for generalforsamlingen Generalforsamling BFU vår 2015 07.05.2015 Møteleder: Roymond Olsen Referent: Margot Nyeggen – Velkommen – Godkjenning av saksliste og saker til eventuelt – Semestermelding – Økonomi – Orientering om Biologisk fagutvalg og...